Biotechnology in flavor production

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Faith C Belanger, D Havkin-Frenkel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 140515649X

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell, 2008

Mô tả vật lý: 214 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 31548

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH