Java collections : an introduction to abstract data types, data structures, and algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deryck F Brown, David A Watt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047189978X

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xvi, 549 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34251

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH