Constructing 'England' in the fourteenth century : a postcolonial interpretation of Middle English romance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geraldine Barnes, Helen Young

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 077341293X

ISBN-13: 978-0773412934

Ký hiệu phân loại: 820.935842037 English and Old English (Anglo-Saxon) literatures

Thông tin xuất bản: Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, c2010.

Mô tả vật lý: iii, 289 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 349104

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH