Handbook of evidence-based interventions for children and adolescents

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lea A Theodore

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826127940

ISBN-13: 978-0826127945

Ký hiệu phân loại: 618.9289 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxiii, 508 pages : , illustrations ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 349314

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH