Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Child psychopathology
Tác giả: Eric J Mash, Russell A Barkley
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Child psychopathology
Tác giả: Russell A Barkley, Eric J Mash
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Handbook of evidence-based interventions for children and adolescents
Tác giả: Lea A Theodore
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Iranian Journal of Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
PTSD in children and adolescents
Tác giả: Spencer Eth
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8521
 
Interviewing children and adolescents : skills and strategies for effective DSM-5® diagnosis
Tác giả: James R Morrison, Kathryn Flegel
Xuất bản: : The Guilford Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289075
 
Autism and joint attention : development, neuroscience, and clinical fundamentals
Tác giả: Peter Mundy
Xuất bản: New York NY: The Guilford Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WS 350.8.P4
 
Organizational skills training for children with ADHD : an empirically supported treatment
Tác giả: Richard Gallagher
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.94
 
1

Truy cập nhanh danh mục