An introduction to the physics and electrochemistry of semiconductors : fundamentals and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maheshwar Sharon

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781119274339 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 537.622 Semiconductivity

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 319 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 349528

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH