Principles of comparative politics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Roberts Clark, Matt Golder, Sona Nadenichek Golder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1608716791

Ký hiệu phân loại: 320.3 Comparative government

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : CQ Press, c2013.

Mô tả vật lý: xxxv, 826 p. : , ill., maps ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 350048

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH