EHealth2014--health informatics meets ehealth : outcomes research : the benefit of health-IT

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Hörbst

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1614993963

ISBN-13: 978-1614993964

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Fairfax, VA : IOS Press, 2014

Mô tả vật lý: xiv, 258 pages : , illustrations (black and white) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350088

Includes bibliographical references and indexes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH