Exploring complexity in health : an interdisciplinary systems approach : proceedings of MIE2016 at HEC2016

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Werner Hackl, Mira Hercigonja-Szekeres, Alexander Hörbst, Nicolette de Keizer, Simon de Lusignan, H. U Prokosch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1614996776

ISBN-13: 978-1614996774

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2016

Mô tả vật lý: xxiv, 827 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350107

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH