Collaborative patient centred eHealth : proceedings of the HIT@HealthCare 2008 joint event : 25th MIC Congress, 3rd International Congress Sixi, Special ISV-NVKVV Event, 8th Belgian eHealth Symposium

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Etienne De Clercq

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1586039229

ISBN-13: 978-1586039226

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2008.

Mô tả vật lý: xiv, 215 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350823

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH