Wireless communication systems : advanced techniques for signal reception
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0130214353

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall PTR , 2004,

Mô tả vật lý: xv, 682 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Signal processing -- Digital techniques.; Wireless communication systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH