Secure XML :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0201756056

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Boston :Addison-Wesley, 2003,

Mô tả vật lý: xxiii, 532 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer networks -- Security measures.; Computer security.-- Data encryption (Computer science)-- XML (Document markup language)-- XML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản) -- Bảo mật máy tính-Mạng máy tính -- Phương pháp bảo mật -- Bảo mật dữ liệu-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn