IP multicasting : concepts and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0079137911


Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ :John Wiley, 2005.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


* Business enterprises
  - Computer networks
* Multicasting (Computer networks
  - Internet telephony.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH