IP multicasting : concepts and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcus Gonçalves, Kitty Niles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0079137911

ISBN: 0470023597 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2005.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36745

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH