What is Public Trust in the Health System? Insights into Health Data Use

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Felix Gille

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1447367338

ISBN-13: 978-1447367352

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Bristol Policy Press 2023

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (167 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 373787

EPDF and EPUB available Open Access under CC-BY-ND licence. This important book uses empirical evidence to explore the concept of public trust in health systems. In doing so, it provides a comprehensive contemporary explanation of public trust, how it affects health systems and how it can be nurtured and maintained as an integral component of health system governance.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH