Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
BMC Health Services Research
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Community Nursing Services in England An Historical Policy Analysis
Tác giả: Donna Bramwell, Pauline Allen, Kath Checkland, Jolanta Shields
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The changing role of the hospital in European health systems
Tác giả: Nigel Edwards, Martin McKee, Sherry Merkur, Ellen Nolte
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.11068
 
Multilevel Modelling for Public Health and Health Services Research : Health in Context
Tác giả: Alastair H Leyland, Peter P Groenewegen
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  614.0727
 
Cross-cultural design for IT products and services
Tác giả: Pei-Luen Patrick Rau, Yee-Yin Choong, Thomas A Plocher
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.019
 
Health Systems & Reform
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Mental Health Systems
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Routledge Handbook of Disability Studies Second edition
Tác giả: Nick Watson, Simo Vehmas, Simo Vehmas, Nick Watson
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cost containment and efficiency in national health systems : a global comparison
Tác giả: Philip Jacobs, Egon Jonsson
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10681
 
Remaking health care in America : The evolution of organized delivery systems
Tác giả: Stephen M Shortell
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục