Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 223 kết quả
Journal of Preventive Medicine and Public Health
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society for Preventive Medicine, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shanghai yufang yixue
Tác giả:
Xuất bản: : Shanghai Preventive Medicine Association, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Xiandai yufang yixue
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Modern Preventive Medicine, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Healthline
Tác giả:
Xuất bản: : Indian Association of Preventive and Social Medicine, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Environmental Health and Preventive Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Komiyama Printing Co Ltd, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jekel's epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health
Tác giả: James F Jekel, David L Katz
Xuất bản: Philadelphia Pa London: Saunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine
Tác giả: Robert B Wallace
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.44
 
Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine
Tác giả: Neal Kohatsu, Robert B Wallace
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, c2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  100
 
International Journal of Preventive Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Californian Journal of Health Promotion
Tác giả:
Xuất bản: : Californian Journal of Health Promotion, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục