Malware : fighting malicious code

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ed Skoudis, Lenny Zeltser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131014056

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall/PTR, 2004

Mô tả vật lý: xxii, 647 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38169

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH