Word 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Grover

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 059652739X

ISBN-13: 978-0596527396

Ký hiệu phân loại: 005.52 Word processing formerly 652.5

Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, [CA] : Progue Press/O'Reilly , 2007

Mô tả vật lý: xvii, 502 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38420

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH