Hidden attraction : the history and mystery of magnetism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerrit L Verschuur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195064887

ISBN-10: 0195106555

Ký hiệu phân loại: 538 Magnetism

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1993

Mô tả vật lý: VII, 256 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39640

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH