SmartKom [electronic resource] : foundations of multimodal dialogue systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Wahlster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540237321

ISBN-13: 978-3540237327

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 39778

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH