Deep space craft [electronic resource] : an overview of interplanetary flight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Doody

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540895094

Ký hiệu phân loại: 629.4354 Astronautics

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Chichester, UK : Springer ; Published in association with Praxis Pub., 2009.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 39802

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH