The analyst application [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 158025991X

ISBN: 1590473949 (electronic book)

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Cary, NC : SAS Institute Inc., 2003.

Mô tả vật lý: 480 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 40268

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH