Absolutism in Renaissance Milan : plenitude of power under the Visconti and the Sforza, 1329-1535

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane Black

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199565295

Ký hiệu phân loại: 945 *Italian Peninsula and adjacent islands Italy

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

Mô tả vật lý: ix, 242 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 42136

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH