Lexical plurals : a morphosemantic approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paolo Acquaviva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199534210

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008

Mô tả vật lý: xii, 294 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42170

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH