The nation and its ruins : antiquity, archaeology, and national imagination in Greece

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yannis Hamilakis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199230382

ISBN-13: 978-0199230389

Ký hiệu phân loại: 938 Greece to323

Thông tin xuất bản: Oxford , New York : Oxford University Press, 2007.

Mô tả vật lý: xxii, 352 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 42224

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH