Losers' consent [electronic resource] : elections and democratic legitimacy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Anderson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199276382

Ký hiệu phân loại: 321.8 Democratic government

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xii, 222 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 43099

"Based on data from democracies across the globe, this book examines how election losers and their supporters respond to their loss and how institutions shape losing"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. [200]-212) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH