Self on audio

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Self

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750647655

ISBN-10: 0750681667

ISBN-13: 978-0750647656

ISBN-13: 978-0750681667

Ký hiệu phân loại: 621.38284 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier Newnes, 2006

Mô tả vật lý: xiii, 467 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 43477

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH