Methods in behavioral research
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul C, Cozby, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0073271314 (set)

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill, 2007, 9th ed.

Mô tả vật lý: xv, 410 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Research ; Methodology.; Social sciences -- Research ; Methodology.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH