Clinical child psychiatry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerald Kay, William M Klykylo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470022094

Ký hiệu phân loại: 618.9289 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley, 2005

Mô tả vật lý: xii, 573 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 46580

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH