Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Clinical child psychiatry
Tác giả: Jerald Kay, William M Klykylo
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Iranian Journal of Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Tác giả:
Xuất bản: : AVES, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Rutter's child and adolescent psychiatry
Tác giả: Anita Thapar
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Child and adolescent psychiatry for the specialty board review
Tác giả: Hong Shen, Robert L Hendren
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92890076
 
Abnormal child psychology
Tác giả: Eric J Mash, David A Wolfe
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Handbook of evidence-based interventions for children and adolescents
Tác giả: Lea A Theodore
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Childhood psychosis : a Lacanian perspective
Tác giả: Silvia Elena Tendlarz
Xuất bản: London New York: Karnac, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục