The Cambridge companion to modern Italian culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zygmunt Barański, Rebecca J West

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521550343

ISBN: 0521559820 (pb.)

Ký hiệu phân loại: 945 *Italian Peninsula and adjacent islands Italy

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2001

Mô tả vật lý: xix, 363 p. : , ill., maps ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 47053

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH