Handbook of pediatric psychology in school settings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ronald T Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805839178

Ký hiệu phân loại: 371.81 Student movements

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004

Mô tả vật lý: xvii, 819 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 47359

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH