A theory of fun for game design [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raph Koster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1932111972

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Scottsdale, AZ : Paraglyph Press, 2005

Mô tả vật lý: x, 244 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 48289

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH