Qualitative research in psychology : expanding perspectives in methodology and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1557989796

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Washington, DC :American Psychological Association, 2003, 1st ed.

Mô tả vật lý: xvi, 315 p. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Research ; Methodology.; Qualitative research.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH