Numerical methods for engineers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raymond P Canale, Steven C Chapra

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 007291873X (hard copy : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 518.02462 Numerical analysis [formerly 515]

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2006

Mô tả vật lý: xviii, 926 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 57924

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 518.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH