Marx : a very short introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Peter Singer, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0192854054

Ký hiệu phân loại: 335.4092 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2000.,

Mô tả vật lý: 108 p. : , ill. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883.; Communism.-- Economics -- Philosophy.; Philosophy, Marxist.-- Political scientists -- Russia.; Socialism.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH