Handbook of optics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Bass

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070479747

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1995.

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65220

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH