Molecular biology in medicinal chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Theodor Dingermann, Gerd Folkers, Dieter Steinhilber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527304312

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2004

Mô tả vật lý: xxi, 413 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65326

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH