Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Encyclopedia of molecular pharmacology [electronic resource]
Tác giả: Stefan Offermanns, Walter Rosenthal
Xuất bản: Berlin Germany: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.703
 
Research Results in Pharmacology
Tác giả:
Xuất bản: : Belgorod National Research University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pharmacology and Therapeutics of Cough
Tác giả: Kian Fan Chung, John Widdicombe
Xuất bản: London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology
Tác giả: Krzysztof Jozwiak, W J Lough, Irving W Wainer
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
General and molecular pharmacology : principles of drug action
Tác giả: Francesco Clementi, Guido Fumagalli
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
General and molecular pharmacology [electronic resource] : principles of drug action
Tác giả: Francesco Clementi, Guido Fumagalli
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Molecular biology in medicinal chemistry
Tác giả: Theodor Dingermann, Gerd Folkers, Dieter Steinhilber
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Frontiers in Drug Delivery
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Stereoselective synthesis of drugs and natural products
Tác giả: Natalia Andrushko, Vasyl Andrushko
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
The organic chemistry of drug design and drug action
Tác giả: Richard B Silverman, Mark W Holladay
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAP Academic Press is an imprint of Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục