The Foundations of Quantum Mechanics, Historical Analysis and Open Questions - Cesena 2004 [electronic resource] : Cesena, Italy, 4-9 Ocober 2004

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Claudio Garola, Arcangelo Rossi, Sandro Sozzo

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 530.12 Quantum mechanics (Quantum theory)

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific , 2006

Mô tả vật lý: ix, 362 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65347

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH