Practical guide to the low voltage directive

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregg Kervill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750637455

Ký hiệu phân loại: 363.18 *Hazardous machinery

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes, 1998.

Mô tả vật lý: vii, 203 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65460

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH