Unlocking dynamical diversity : optical feedback effects on semiconductor lasers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah M Kane, K. Alan Shore

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047085619X

Ký hiệu phân loại: 621.3661 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2005

Mô tả vật lý: xii, 339 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65529

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH