Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Semiconductor lasers : fundamentals and applications
Tác giả: Eric Tournié, Alexe Baranov
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Unlocking dynamical diversity : optical feedback effects on semiconductor lasers
Tác giả: Deborah M Kane, K Alan Shore
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3661
 
Chapter Dissipative Solitons in Fibre Lasers
Tác giả: Vladimir L Kalashnikov, Sergey Sergeyev
Xuất bản: : InTechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials
Tác giả: W W Chow, S W Koch
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Organic Semiconductor Lasers and Tailored Nanostructures for Raman Spectroscopy
Tác giả: Xin Liu
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530
 
GaN-based laser diodes : towards longer wavelengths and short pulses
Tác giả: Wolfgang G Scheibenzuber
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Essential semiconductor laser device physics
Tác giả: A F J Leviu
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3661
 
Laser diodes and their applications to communications and information processing
Tác giả: Takahiro Numai
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.36
 
Halbleiterlaser : unter Verwendung Fourier-optischer Methoden
Tác giả: Henning Fouckhardt
Xuất bản: Wiesbaden: ViewegTeubner Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Semiconductor Laser Dynamics : Fundamentals and Applications
Tác giả: Daan Lenstra, Daan Lenstra
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục