The environment as hazard

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Burton, Robert W Kates, Gilbert F White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0898621593

Ký hiệu phân loại: 363.3 Other aspects of public safety

Thông tin xuất bản: Guilford Press : : New York, 1993.

Mô tả vật lý: xiv, 290 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65621

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH