Code in the cloud : programming Google App Engine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark C Chu-Carroll

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1934356638

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Raleigh, NC : Pragmatic Bookshelf, 2011

Mô tả vật lý: x, 306 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65769

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH