Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Onn de Beaufort Wijnholds

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780230354203 :

Ký hiệu phân loại: 332.152 International banks for monetary stabilization and balance of payments

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011

Mô tả vật lý: 224 p. : , 0 il

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65802

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH