Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511479417

Ký hiệu phân loại: 567.9 Reptilia

Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: 1 online resource (395 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65838

Lively, well illustrated text emphasizing understanding science over memorization of dinosaur facts.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH