Telescope optics : evaluation and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Berry, Diane Lucas, Harrie G. J Rutten, Martin A. M. van Venrooij

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 522.2 Astronomical instruments Telescopes

Thông tin xuất bản: Richmond, Va., U.S.A. : Willmann-Bell, 1988.

Mô tả vật lý: x, 374 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65861

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH