Encyclopedia of molecular pharmacology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stefan Offermanns, Walter Rosenthal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540389164

Ký hiệu phân loại: 615.703 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Berlin, Germany : Springer, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66069

Provides keyword entries that define common acronyms, terms and phrases. Also includes detailed essays that provide information on drugs, cellular processes, molecular targets, techniques, molecular mechanisms, and general principles.
Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH