Your 24/7 online job search guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lamont Wood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471128996

Ký hiệu phân loại: 025.0665014 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: New York : Wiley, 2001.

Mô tả vật lý: ix, 278 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66113

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH